شرکت دانش و هنر اسپیدان


گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک

گواهینامه رتبه بندی

جناب آقای محسن طاهری

مدیر عامل محترم شرکت دانش و هنر اسپیدان

گواهینامه رتبه بندی شرکت دانش و هنر اسپیدان
انجام پروژه شماتوسط تیم ما
تخصص ماست
ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

این شرکت از بدو پیدایش برنامه ریزی لازم برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و تشکیل مراکز تامین نیازهای اجرائی کشور اقدام نموده است.

شرکت ها و سازمان های طرف قرارداد

دانشکده مدیریت علوم پزشکی ایران

قرارداد نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری ، نرم افزاری و شبکه

نرم افزار نمایشگر دیجیتال پویانمایه

نرم افزار بومی سازی شده دیجیتال ساینج

ایران فوسکم

شرکت همکار

فروشگاه تخصصی محصولات آرایشی و بهداشتی مو تن رو

شرکت همکار

دانشکده پرستاری و مامایی

قرارداد نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری و شبکه دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران

فروشگاه های زنجیره ای هپی لند

قراداد پشتیبانی سخت افزار نرم افزار شبکه فروشگاه های زنجیره ای هپی لند

شرکت کارنو اندیشان ماد

قرداد پشتیبانی سخت افزار شبکه نرم افزار شرکت کارنو اندیشان ماد لوازم آرایشی بهداشتی

تجربیات کاری

فعالیت‌های شرکت دانش و هنر اسپیدان از طراحی و تولید نرم‌افزارهای تخصصی تا ایجاد و گسترش شبکه کامپیوتری را به مشتریان خود عرضه می‌کند.

اطلاعات بیشتر