آموزش شبکه

سپتامبر 17, 2017

معرفی تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه به 2 دسته زیر تقسیم بندی می شود: تجهیزات غیر فعال شبکه (پسیو) : عملکرد این تجهیزات بدون نیاز به توان الکتریکی برق صورت می […]