آموزش غیرفعال سازی باج افزار Wanna Cry ؛ واناکرای چیست و چگونه از سیستم های کامپیوتری در مقابل آن محافظت کنیم؟

می 15, 2017

آموزش غیرفعال سازی باج افزار WannaCry ؛ واناکرای چیست و چگونه از سیستم های کامپیوتری در مقابل آن محافظت کنیم؟

    هک گسترده باج افزار WannaCry در سراسر جهان؛ شرایط اضطراری بیمارستان های انگلیس   روز جمعه بیش از ۷۰ هزار کامپیوتر در سراسر جهان […]