ارتباطات در ۹۰درصد روستاها تا ۱۸ ماه آینده توسعه می یابد

آگوست 27, 2017

توسعه ارتباطات روستاها تا ۱۸ ماه آینده

وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، گفت: باید در ۱۸ ماه آینده ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ […]