ارتباطات در ۹۰درصد روستاها

آگوست 27, 2017

توسعه ارتباطات روستاها تا ۱۸ ماه آینده

وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، گفت: باید در ۱۸ ماه آینده ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ […]