امنيت internet

جولای 24, 2017

10 نکته برای امنيت بیشتر در اینترنت

1ـ از کلمات عبور مناسب استفاده نماييد.     به صورت کلی می‌توان بيان نمود که چهار سری کاراکتر وجود دارد: الف‌ـ A تا Z (حروف […]