باج افزار TYRANT در کمین کاربران ایرانی

اکتبر 29, 2017

باج افزار TYRANT در کمین کاربران ایرانی

براساس آخرین گزارش‌ها، یک باج‌افزار ایرانی با نام TYRANT که نسخه‌ تغییریافته‌ باج افزار DUMB است، در حال گسترش در داخل کشور است.   این باج‌افزار […]