تانوما فیبر نوری برای منازل

آگوست 19, 2017

تانوما فیبر نوری برای منازل

افتتاح فاز نخست اتصال فیبر نوری مخابرات به منازل در طرح تانوما شرکت مخابرات ایران در راستای بهبود ارائه خدمات و افزایش سرعت اینترنت، و همچنین […]