تسهیلات شرکت های دانش بنیان در حوزه بهداشت

آگوست 14, 2017

دریافت تسهیلات شرکت های دانش بنیان در حوزه بهداشت

شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نخستین حوزه دریافت کننده تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت یازدهم بودند. به […]