تعرف اینترنت ایران

نوامبر 21, 2017

تعرفه‌های جدید اینترنت در ایران همراه با ارزانترین و گران‌ترین اینترنت در کشورهای دنیا

تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر مصرف منصفانه بنا شده که سقف آن بین شرکت‌های فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته خواهد شد. با تصویب تعرفه […]