تنظیمات اولیه روتر بورد میکروتیک

دسامبر 4, 2017

دوره آموزش میکروتیک MTCNA – بخش پنجم نکات امنیتی در میکروتیک

اقدامات امنیتی از مهمترین کارهاییست که باید روی وسایل متصل به شبکه انجام داد . در این قسمت از سری مقالات آموزش میکروتیک به اقدامات اولیه […]
نوامبر 25, 2017

دوره آموزش میکروتیک MTCNA – بخش چهارم تنظیمات اولیه روتر بورد میکروتیک

در این قسمت از سری مقالات آموزش میکروتیک وارد مراحل عملی می شویم در ابتدا با تنظیمات ابتدایی شروع می کنیم که شامل تنظیمات NTP و […]