حکومت

آگوست 7, 2017

چرا حکومت ها در دنیا مخالف رمزگذاری سرتاسر (دوطرفه) E2EE هستند

ایمن ترین ردو بدل اطلاعات رمزگذاری سرتاسر (دوطرفه) E2EE (End-to-end encryption) یک سیستم ارتباطی است که تنها افراد دو طرف ارتباط، قادر به خواندن پیام‌ها هستند. […]