دوره آموزش میکروتیک MTCNA – بخش پنجم نکات امنیتی در میکروتیک

دسامبر 4, 2017

دوره آموزش میکروتیک MTCNA – بخش پنجم نکات امنیتی در میکروتیک

اقدامات امنیتی از مهمترین کارهاییست که باید روی وسایل متصل به شبکه انجام داد . در این قسمت از سری مقالات آموزش میکروتیک به اقدامات اولیه […]