دوره آموزش میکروتیک MTCNA – بخش چهارم تنظیمات اولیه روتر بورد میکروتیک

نوامبر 25, 2017

دوره آموزش میکروتیک MTCNA – بخش چهارم تنظیمات اولیه روتر بورد میکروتیک

در این قسمت از سری مقالات آموزش میکروتیک وارد مراحل عملی می شویم در ابتدا با تنظیمات ابتدایی شروع می کنیم که شامل تنظیمات NTP و […]