دکتر مریم عاشوری تقاطع علم و هنر

اکتبر 10, 2017

دکتر مریم آشوری دانش آموخته دانشگاه تهران تقاطع بین علم و هنر را بررسی می کند

از پر طرفدارترین تحقیق های های IBM دکتر مریم آشوری دانش آموخته دانشگاه تهران تقاطع بین علم و هنر را بررسی می کند   منبع : […]