دیتاسنترهای ایران

نوامبر 7, 2017

دیتاسنترهای داخلی در کشور

سازمان فناوری اطلاعات در مطالعه ای تطبیقی درباره دیتاسنتر و میزبانی سایت‌ها، آخرین وضعیت خدمات دیتاسنترهای داخلی در کشور را بررسی کرد. سازمان فناوری اطلاعات ایران […]