راه اندازی قابلیت زبان طبیعی گوگل برای جست‌وجوی سازمانی در گوگل کلود سرچ

سپتامبر 23, 2017

راه اندازی قابلیت زبان طبیعی گوگل برای جست‌وجوی سازمانی در گوگل کلود سرچ

مؤسسه گارتنر اعلام کرد که 30 درصد از تمام پرسش‌های جست‌وجوی سازمانی در سال آینده، با کلماتی نظیر “چه چیزی”، “چه کسی”، “چگونه” و “چه زمانی” […]