روتر

اکتبر 23, 2017

آموزش دسترسی به روتر پس از فراموش کردن رمز آن

اگر دقت کرده باشید، می دانید که روی اغلب روترها نام کاربری و رمز پیش فرضی از روی کارخانه تنظیم شده است. این کار برای آن […]