زیرساخت‌های سازمان

دسامبر 5, 2017

ابر خصوصی برای حفاظت از زیرساخت‌های سازمان

  برخی از کمپانی‌ها، مزیت فناوری‌های ابری را یک نقص می‌دانند (اتصال ثابت به ابر).   تکنولوژی ابر مدت زمانی است که به بخش جداناپذیری از […]