طرح رجیستری گوشی‌ 2017

اکتبر 21, 2017

افزایش قیمت گوشی‌ با آغاز طرح رجیستری

اگر گوشی‌هایی دارید که بلا استفاده است، در شبکه فعال کنید تا در سامانه طرح رجیستری ثبت شود و قاچاق یا مجاز بودن آن مشخص شود. […]