همکاری کاسپرسکی با دولت روسیه

سپتامبر 20, 2017

از همکاری کاسپرسکی با دولت روسیه تا تهیه پشتیبان از فایل‌های کامپیوتر شخصی

  دولت آمریکا تصمیم گرفت در این کشور، نرم‌افزارهایی که توسط شرکت روسی کاسپرسکی تولید شده را تحریم کند. تصور دولت آمریکا بر این است که این […]