امنيت

جولای 24, 2017

10 نکته برای امنيت بیشتر در اینترنت

1ـ از کلمات عبور مناسب استفاده نماييد.     به صورت کلی می‌توان بيان نمود که چهار سری کاراکتر وجود دارد: الف‌ـ A تا Z (حروف […]