ایران اختراعات نانو

سپتامبر 4, 2017

رتبه جهانی ایران در ثبت اختراعات نانو

صادرات و توسعه فناوری نانو از اهداف کلان سند این فناوری است که بر این اساس در برنامه ۱۰ ساله دوم پیشرفت فناوری نانو دستیابی به […]