تانوما منازل

آگوست 19, 2017

تانوما فیبر نوری برای منازل

افتتاح فاز نخست اتصال فیبر نوری مخابرات به منازل در طرح تانوما شرکت مخابرات ایران در راستای بهبود ارائه خدمات و افزایش سرعت اینترنت، و همچنین […]