wifi

ژوئن 28, 2017

اتصال به وای‌فایی که به سختی وصل می شود

بیشتر شبکه‎های عمومی‎ از چیزی به نام Captive Portal استفاده می‎کنند. این همان صفحه اخذ مجوز است که در آن شما با پذیرش ضوابط محل و […]
می 13, 2017

فناوری لای فای Li-Fi

Li-Fi شکل کوتاه‌شده واژه انگلیسی Light Fidelity (هماندهی با نور) است که یک فناوری ارتباطی بی‌سیم دوسویه پرسرعت است.   LiFi چیست؟ یکی از سیستم‌هایی که در چند […]